مهرنوش عسکری

سمت: کتابدار
رشته تحصیلی: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی
ایمیل : mehrnoosh_askari@yahoo.com
تلفن : 52519277 داخلی 25