مریم شاکری

سمت: کارشناس فرهنگسرا نهاد مقام معظم رهبری
ایمیل : shakeri.Behdashtevaz@gmail.com
تلفن : 52519276 داخلی 15
توضیحات

1- ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشکده و رشد فضائل اخلاقی در دانشگاهیان با همکاری روحانی دانشکده
2- توسعه و تعمیق آگاهی ها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزش های اسلامی از طریق اجرای برنامه های فرهنگی با رویکرد دینی
3- تلاش در جهت رشد بینش سیاسی در دانشکده با همکاری تشکل های دانشجویی و مراکز مربوطه نهاد
4- حمایت و هدایت فکری تشکل های دانشجویی دانشکده
5- رصد فضای فرهنگی دانشکده در جهت مقابله با ترویج عقاید و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روحیه خودباوری و استقلال فکری
6- تلاش در جهت تقویت پیوند دو نهاد مقدس حوزه و دانشگاه با همکاری روحانی دانشکده، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان و مرکز تبلیغ دینی.
7- مطالعه و بررسی وضعیت دینی و اعتقادی و گرایش های فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه و علل ضعف ها و نارسایی ها برای دست یابی به راه حل ها مناسب
8- معرفی مراکز مختلف نهاد به دانشجویان کارکنان و اساتید دانشکده
9- تلاش در جهت تحقق و دستیابی به اهداف کلان نهاد
10- بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز جماعت در دانشکده
11- تبیین مسائل سیاسی اجتماعی و فرهنگی از طریق اجرای برنامه های مصوب نهاد
12- اطلاع رسانی برنامه های دانشگاهی و دانشکده از طریق سایت رسمی نهاد و خبرگزاری سینا
13- جمع آوری و تهیه آرشیو نشریات دانشجویی دانشکده، نگهداری و ارسال به دفتر مرکزی فرهنگسراها
14- تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت های فرهنگسرا و ارسال آنی از طریق سایت
15- برنامه ریزی و اجرای برنامه های ابتکاری با هماهنگی مسئول فرهنگسراها
16- ایجاد روابط حسنه و تعامل سازنده با مسئولین دانشکده و پرهیز از هر گونه تنش
17- ارتباط موثر با تشکل های دانشجویی و کانون های فرهنگی دانشکده
18- اجرای برنامه های محوله از سوی مسئول نهاد و مسئول فرهنگسراها
19- حفظ نظم ، نظافت و آراستگی محل کار