راضیه ذوالقدر

سمت: معاون آموزش
رشته تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
ایمیل : raziezolghadr@ yahoo.com
تلفن : 52519273 داخلی 108
توضیحات

اساس یک دانشگاه مبتنی بر آموزش است و کلیه خدمات، فعالیتها، برنامه ریزی ها و تلاش هایی که در این مرکز انجام می گیرد همه در راستای تحقق اهداف آموزشی است. آموزش به عنوان یکی از اساسی ترین اصول شکل گیری هر سازمان با گستردگی و تعاملات متفاوت می باشد و همچنین به عنوان اصل اول در تربیت نیروی انسانی می باشد. بدیهی است که این مهم بایستی با برنامه ریزی صحیح و دقیق و عملکرد گسترده و فراگیر سازماندهی گردد.

در همین راستا معاونت آموزشی دانشکده بهداشت راه اندازی گردیده و مسئولیتها و وظایف زیر را به عهده دارد :

1- برنامه ریزی برای اجرای موثر برنامه های آموزشی مصوب
2- برنامه ریزی برای جذب اعضای هیئت علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی
3- برنامه ریزی در راستای جذب اساتید حق التدریس
4- برقراری ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاستهای آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواستها
5- نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی
6- اجرای سیاستهاو خط مشی ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه
7- ارائه پیشنهاد، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیتهای آموزشی در راستای مسئولیتهای محوله
8- انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی
9- رسیدگی به مشکلات و نیازهای درسی دانشجویان
10-پیگیری امور مشاوره دانشجویی
11-پیگیری ارزیابی اساتید
12-پیگیری امور خدمات آموزشی ( ثبت نام ، حضور و غیاب، ریزنمرات، فارغ التحصیلی و …)
13-ارزشیابی فرایندهای آموزشی و برون دادها
14-ارزشیابی فعالیتهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده