راضیه ذوالقدر

سمت: مدیر گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
ایمیل : raziezolghadr@ yahoo.com
تلفن : 52519273 داخلی 108