سامیه خادم

سمت: مسئول فناوری اطلاعات
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر
ایمیل : -
تلفن : 07152519276 داخلی 20
توضیحات

1به روز رسانی و ارتقا رایانه های موجود

2-تجهیز ،تکمیل ، تعمیر وراه اندازی شبکه های رایانه ای دانشکده

3-ایجاد بانک نرم افزاری سخت افزاری

4-طراحی وبروز رسانی وب سایت دانشکده

5-مدیریت و نظارت بر طراحی و پیاده سازی کلیه پروژ ه های مکانیزه

6-مدیریت و نظارت بر نرم افزارهای دانشکده

7-پیگیری و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلادنرم افزاری و بهبود سیستم

8-بررسی نیازهای اطلاعاتی واحدها با توجه به در خواستهای رسیده

9- مطلع بودن از هر گونهتغییر وتحول نرم افزار

10-آگاهی کامل از تنظیمات نرم افزار اتو ماسیون اداری

11-آشنایی کاربردی با سیستم اتوماسیون اداری جهت آموزش نرم افزار و رفع اشکال به کاربران شاغل در در دانشکده

12- بررسی و پیگیری رفع مشکلات موجود در ساماندهی تجهیزات فناوری اطلاعات