سامیه خادم

سمت: مسئول فناوری اطلاعات
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر
ایمیل : -
تلفن : 07152519276 داخلی 20