حاج آقا احمد عدالتی

سمت: مسئول فرهنگسرا
ایمیل : edalatia@sums.ac.ir
تلفن : 09171805920