معرفی رشته مهندسی بهداشت محیط

دانشکده بهداشت اوز

Home » معرفی رشته مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت محیط یکی از علوم کاربردی و شاخه‌ای از مهندسی محیط زیست است که تمرکز و رویکرد آن بر روی جنبه‌های بهداشتی و انسانی محیط زیست می‌باشد. نام دیگر این رشته مهندسی محیط (گرایش بهداشت) می‌ باشد. مهندسی بهداشت محیط بر طیف وسیعی از علـوم مانند مهندسی، فیزیک، شیمی و میکروبیولوژی بنا شده‌ است. مطابق تعریف دانشگاه کلمبیا مهندسـی بهداشت محیط عبارت است از: شناسایی، ارزیابی و اصلاح معضلات زیست‌ محیطی که تأثیر محسوسی بر بهداشت عمومی دارند. ایده اصلی رشته مهندسی بهداشت محیط نیز بر این مبنا بنا شده‌ است که بسیاری از تهدیدات بر سلامتی انسان وابسته به محیط زیست بوده و مؤثرترین روش برای کاهـش این مخاطرات جلوگیـری یا حذف آن مشکلات زیست‌ محیطی می‌باشد. این رشتـه با نام اولیه مهندسـی بهداشت از سـال ۱۳۳۱ شمسـی (۱۹۵۲ میلادی) در ایـران شـروع به فعالیت نمـوده است و در حـال حاضر به‌ مطالعه‌ مسائل‌ زیست‌ محیطی‌ از قبیل‌ مهندسی سیستم های آب‌ و فاضلاب‌، مدیریت پسماند، مدیریـت و کنتـرل آلودگی هـوا و کنتـرل‌ بهداشتـی اماکن تهیـه و توزیع مواد غذایـی می‌ پردازد تا دانشجویـان‌ پس‌ از فارغ‌ التحصیلی‌ در مقطـع کارشناسـی بتوانند در اجتماعات‌ کوچـک‌ و بزرگ مستقـر شده‌ و پس‌ از مطالعـه‌ و بررسی‌ مشکلات‌ بهداشتی‌ منطقه‌ در جهت‌ رفع‌ این‌ مشکلات‌ قدم‌ بردارند.