معرفی آزمایشگاه شیمی محیط

دانشکده بهداشت اوز

Home » معرفی آزمایشگاه شیمی محیط

آزمایشگاه شیمی به عنوان بخشی از مجموعه آزمایشگاه ها دانشکده بهداشت اوز بوده و درس آزمایشگاهی شیمی مربوط به رشته‌های کارشناسی مهندسی بهداشت محیط و حرفه‌ای و ایمنی کار که یکی از واحدهای درسی این رشته‌ها می‌باشد، دراین آزمایشگاه ارائه می‌گردد.

سر فصل آزمایشگاه شیمی محیط

۱-  ارائه خدمات آموزشی برای گروه های آموزشی دانشکده

۲-  آنالیز فاکتورهای فیزیکوشیمیایی محلول های آبی شامل:سختی، قلیائیت، pH، کدورت، COD و ..

۳-  اجرای طرح های تحقیقاتی مصوب دانشکده علوم پزشکی
۴-  انجام پروژه‌های دانشجویی و ارائه مشاوره و کمک طبق سرفصل

۵- سنتز نانوکاتالیست ها و کمپلکس های آن و ارائه به عنوان مواد سنتزی دانشکده برای محققین درون و  برون دانشگاهی ….بیشتر

     
وسایل و دستگاه‌های  موجود در آزمایشگاه :
 علاوه بر انواع وسایل شیشه ای آزمایشگاهی همچون ارلن مایر، بشر، بالن ژوژه و .. ، دستگاه های موجود در این آزمایشگاه عبارتنداز:

ردیفنام دستگاه به فارسینام دستگاه به انگلیسیشرکت سازندهکشور سازندهمدل
۱کروماتوگرافی مایع با کارایی بالاHPLCAllianceWaters
E2695
2اسپکتروفتومتر فرابنفش- نور مرئیUV/Visible SpectrophotometerUnico2100 UV
3سانتریفیوژCentrifugeUniversal
4سانتریفیوژCentrifugeGerber
5دستگاه آب مقطر گیری دوبار تقطیرDouble water distillater
6دستگاه آب مقطر گیریDouble water distillater
7حمام التراسونیکChineseKMH 1-1
8دستگاه سوکسلهAsu-500
9کجلدالkjeldahlPDU-500SI
10pH مترpH meterTES 38
11pH مترpH meter
12هدایت سنجConductometerMETROHM
13DO مترDO MeterAqua LyticAl- 125
14BOD مترBOD meterAqua LyticS-044
15کدروت سنجturbidity meterAqua LyticAl250T-IR
16COD مترCOD ReactorAqua LyticAl 100
17فلیم فتومترFlame photometerJenWay
18ترازوی آنالیتیکالANALETICAL BALANCEAND
19کوره الکتریکیSIC 36
20جارتستJar Test
21پمپ خلاVacuum pumpJENWAY
22حمام بن ماریBenmary bath
23شیکر لولهTube shakersMX-F
24همزن مغناطیسیHeater stirrer
25همزن مغناطیسیHeater stirrerTH-02D-1
26همزن مغناطیسیHeater stirrerR 220