معرفی کتابخانه

دانشکده بهداشت اوز

 

اطلاعات مربوط به کتابخانه دانشکده
ردیف عنوان میزان/تعداد
۱ مجموعه زیربنای کتابخانه ۸۰ مترمربع*
۲ تعداد صندلی مطالعه ۲۴ عدد*
۳ تعداد رایانه ۱۰ عدد
۴ تعداد منابع غیرکتابی به تفکیک نوع کتاب‌های الکترونیک ۱۸۰۰۰ جلد، بارکدخوان ۱ عدد، دستگاه پرس ۱ عدد، منگنه‌زن سایز بزرگ ۱ عدد، پرینتر ۱ عدد
۵ تعداد اعضای فعال ۲۵۰ نفر
۶ تعداد کتاب ۸۰۰۰ نسخه
۷ تعداد کتابدار ۱ نفر

بخش های کتابخانه

  •  بخش کتب لاتین
  •  بخش کتب فارسی
  •  بخش نشریات فارسی، لاتین و الکترونیک
  •  بخش اینترنت
  •  سالن مطالعه

تبصره ۱٫ مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی بر حسب شرایط و با صلاحدید مسئول کتابخانه قابل تغییر می باشد.تبصره ۲٫ مدت زمان امانت منابع پر مراجعه و یا درسی بنا به تشخیص مسئول کتابخانه و طبق خط مشی جاری کتابخانه ممکن است تغییر کند.  منابع زیر امانت داده نمی شوندالف. کتابهای مرجع. مجلات چاپی لاتین. پایان نامه. کتابهای رزرو شده

افراد در صورت عضویت در کتابخانه واحد مربوطه با رعایت شرایط زیر، می توانند از منابع سایر کتابخانه های وابسته به دانشکده استفاده نمایند:الف. اولویت استفاده و امانت از منابع هر کتابخانه با اعضا همان کتابخانه می باشد و کاربر در ابتدا موظف به تهیه منابع از واحد خود می باشد.ب. کتابخانه هیچگونه تعهدی نسبت به ارائه فضای مطالعه و سایر امکانات به اعضا سایر کتابخانه ها ندارد. جریمه دیرکرد تاخیر به مدت ۷ روز برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ ۳۰۰۰ ریال جریمه محاسبه خواهد شد.تاخیر بیش از ۷ تا ۱۵ روز برای هر منبع امانتی روزانه مبلغ ۲۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد.تاخیر بیش از ۱۵ روز برای اولین بار اخطار و پس از ۱۵ روز منجر به تعلیق و عدم سرویس دهی به مدت ۲ ماه خواهد شد، بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد.در صورت تکرار دیرکرد بیش از سه نوبت، امانت گیرنده به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت کتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تکرار کارت عضویت فرد باطل می شود.

پست الکترونیک:askari_mehrnoosh@yahoo.com

شماره تماس:۰۷۱۵۲۵۱۹۲۷۳-داخلی۲۵

تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر می باشد:

  تعداد منبع مدت امانت اعضا
۶ جلد ۱۵ روز کادر آموزشی
۴ جلد ۷ روز دانشجویان
۲ جلد ۷ روز کارکنان