درباره ما

دانشکده بهداشت اوز

معرفی و تاریخچه کتابخانه:

کتابخانه دانشکده بهداشت اوز در سال ۱۳۹۱ و همزمان با تاسیس دانشکده شروع به کار نمود.در حال حاضر کتابخانه با زیربنای ۸۰متر مربع در حال فعالیت میباشد. کتابخانه دارای ۹ سیستم فعال جهت استفاده دانشجویان و اساتید میباشد. کتابخانه دانشکده ۱۸۰۰۰عنوان کتاب الکترونیک در رشته های مختلف را دارا است.

کتابخانه بصورت قفسه باز اداره می شود و رده بندی کتب در قفسه ها به روش NLM  جهت کتب پزشکی و رده بندی LC جهت کتب غیر پزشکی می باشد. 

چشم انداز

چشم انداز بلند مدت کتابخانه دانشکده بهداشت اوز، برخوردار از جایگاه معتبر در بین کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی جهان می باشد. مچنین در سالهای اخیر دامنه خدمات این مجموعه از جمع آوری منابع چاپی فرار رفته تا امکانات مجازی و دیجیتالی اعم از پایگاههای علمی و کتب و مجلات الکترونیکی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد و فعالیتهای آموزش و پژوهش نیز در آن جریان یافته است.

اهداف و برنامه ها

 1. ایجاد بستری مناسب برای افرادی که علاقه مند به آموزش خود می باشند در جهت ارتقاء علم و فرهنگ
 2. تمرکز منایع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آنها در جهت ایجاد یک کتابخانه نمونه
 3. آموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی کتابدار با هدف تخصصی نمودن بخش های کتابخانه و بهینه سازی کیفیت ارائه خدمات کتابخانه ای
 4. وجین دوره ای و بروز نمودن کتابهای موجود در کتابخانه
 5. برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور استفاده بهینه اعضاء محترم هیئت علمی، دستیاران و دانشجویان از منابع اطلاعاتی موجود در کتابخانه
 6. گسترش ارتباط بین دانشگاهی به منظور تبادل اطلاعات علمی و گسترش همکاری بین کتابخانه ها
 7. ارائه خدمات مشاوره در زمینه استاندارد سازی کتابخانه در زمینه های فیزیکی، وسایل و تجهیزات
 8. تهیه محتوا و روزآمد سازی وب سایت کتابخانه
 9. کمک به برنامه درسی در سطح وسیع تر برای کمک به تحقیقات و دروس در سطح عالی و تخصصی؛

 10. تدوین خط مشی و آیین نامه های لازم در ارتباط با خدمات و فعالیت های کتابخانه و تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 11. گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت های کتابخانه و ارائه گزارش های لازم
 12. تهیه راهنما و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه

معرفی جامعه استفاده کننده

جامعه استفاده کننده کتابخانه دانشکده بهداشت اوز شامل اساتید و اعضای هیأت علمی، دانشجویان شاغل به تحصیل و کارکنان دانشکده می باشد.
دانشجویان سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور با ارائه معرفی نامه معتبر از دانشگاه محل تحصیل خود قادر خواهند بود از خدمات کتابخانه بهره مند شود.