ارتباط با ما

دانشکده بهداشت اوز

آدرس

فارس، اوز، کیلومتر 3 جاده اوز-خنج، دانشکده بهداشت اوز

تلفن

52519272 - 071

پست الکترونیک

ewazuni@larums.ac.ir

دورنگار

071-52519273 داخلی 9

دفترچه تلفن:

اطلاعات تماس دانشکده بهداشت اوز

google-map