اطلاعیه‌ها

دانشکده بهداشت اوز
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ جهت دانشجویان ماقبل ۱۴۰۱
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ جهت دانشجویان ماقبل ۱۴۰۱
اطلاعیه  فارغ التحصیلی دانشجویان  ورودی ۹۷
قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی۹۷ “  به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی ۹۷  می رساند تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل ورودی ...
امتحان پایان ترم کلیه رشته های ۱۴۰۰
امتحان پایان ترم کلیه رشته های ۱۴۰۰
تمدید زمان ثبت نام نقل و انتقالات نیمسال اول ۱۴۰۲
تمدید زمان ثبت نام دانشجویان متقاضی در سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان جهت نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ،  زمان ثبت نام ...
برنامه امتحانی کلیه رشته ها ورودی۱۴۰۰ -جدید
برنامه امتحانی کلیه رشته ها ورودی۱۴۰۰ -جدید
برنامه امتحانات پایان ترم ورودی های۹۷ تا ۹۹
برنامه امتحانات پایان ترم ورودی های۹۷ تا ۹۹
اطلاعیه ترم تابستانی
اطلاعیه ترم تابستانی
تمدید زمان ثبت نام نقل و انتقالات جهت نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند زمان ثبت نام نقل و انتقالات جهت نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تا تاریخ۱۴۰۱/۳/۳ تمدید ...
راهنمای خرید اضافه ترافیک
فایل راهنما خرید
پروتکل بهداشتی
پروتکل بهداشتی 
آغاز فرایند انتقال و میهمانی دانشجویان
آغاز فرایند انتقال و میهمانی دانشجویان جهت نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱   به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند سامانه ...