اطلاعیه‌ها

دانشکده بهداشت اوز
برنامه امتحانی نیمسال اول
برنامه امتحانی نیمسال اول ۹۸-۹۹
برنامه کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی
برنامه کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی اوز برنامه کارآموزی کارشناسی بهداشت عمومی لار
برنامه هفتگی نیمسال اول
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹
تقویم آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان
تقویم آموزشی دانشکده علوم پزشکی لارستان در سال تحصیلی ۹۸-۹۹
فرم خام طرح درس و طرح دوره
فرم خام طرح درس فرم خام طرح دوره
نسخه بازنگری شده شیوه نامه ارزشیابی دانش پژوهی آموزشی تصویب شد.
جهت اطلاع از نسخه بازنگری شده شیوه نامه ارزشیابی دانش پژوهی آموزشی و جدول شماره ۱۵ گزارش فعالیت­های آموزشی و ...