اطلاعیه‌ها

دانشکده بهداشت اوز
تمدید زمان ثبت نام نقل و انتقالات نیمسال اول ۱۴۰۲
تمدید زمان ثبت نام دانشجویان متقاضی در سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان جهت نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ،  زمان ثبت نام ...
برنامه امتحانی کلیه رشته ها ورودی۱۴۰۰ -جدید
برنامه امتحانی کلیه رشته ها ورودی۱۴۰۰ -جدید
برنامه امتحانات پایان ترم ورودی های۹۷ تا ۹۹
برنامه امتحانات پایان ترم ورودی های۹۷ تا ۹۹
اطلاعیه ترم تابستانی
اطلاعیه ترم تابستانی
تمدید زمان ثبت نام نقل و انتقالات جهت نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند زمان ثبت نام نقل و انتقالات جهت نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تا تاریخ۱۴۰۱/۳/۳ تمدید ...
راهنمای خرید اضافه ترافیک
فایل راهنما خرید
پروتکل بهداشتی
پروتکل بهداشتی 
آغاز فرایند انتقال و میهمانی دانشجویان
آغاز فرایند انتقال و میهمانی دانشجویان جهت نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱   به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند سامانه ...
برنامه هفتگی
برنامه هفتگی مهندسی بهداشت حرفه ای نیمسال دوم ۱۴۰۰ برنامه هفتگی مهندسی بهداشت محیط نیمسال دوم۱۴۰۰ برنامه هفتگی کارشناسی علوم ...
اطلاع رسانی کارگاه
به اطلاع می رساند  وبینار "آشنایی با مهارت ارتباط موثر" توسط دفتر مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی قزوین با همکاری ...
جایزه البرز
قابل توجه کلیه دانشجویان: جهت دریافت و مطالعه دستورالعمل  جایزه البرز و شرکت در رقابت  به سایت جایزه البرز حداکثر ...