نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دانشکده بهداشت اوز
رویداد تاریخ توضیحات
انتخاب واحد شنبه 06/15/ 1399 لغایت سه شنبه 06/18/ 1399
شروع کلاس ها شنبه 1399/06/02
حذف و اضافه شنبه 1399/07/05 لغایت دوشنبه 1399/07/07

*در صورت عدم انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می شود.
*تاریخ امتحانات پایان نیمسال به هیچ وجه جابه جا نمی شود.
*زمان ثبت نام دانشجویان ورودی ۹۸( کلیه مقاطع) و اجرای طرح رویش متعاقبا اعلام خواهد شد.