اهداف، رسالت و چشم انداز رشته مهندسی بهداشت محیط

اهداف:

هدف اصلی از تشکیل این رشته در مقطع کارشناسی پیوسته تربیت دانش آموختگان توانمند در ارزیابی، تحلیل و مدیریت مشکلات بهداشت محیطی است، که مهارت های لازم را در زمینه وظایف شغلی یک مهندس بهداشت محیط که شامل موارد زیر داشته باشد:

1- ایفای نقش موثر جهت ارتقاء سطح به داشت و حل مشکلات زیست محیطی در قالب کار گروهی

2-  شناسائی عملیات و فرایندهای فیزیکی، شیمیائی و زیستی به منظور بهسازی محیط

3- شناخت و بکارگیری وسایل، تجهیزات سنجش و اندازه گیری آلاینده‌ها

4- طراحی سیستم‌های تصفیه و کنترل آلاینده‌ها در آب، فاضلاب و هوا و مواد زائد جامد

5- آشنائی با روش‌های ارزشیابی، پایش و مدیریت بهداشت محیط و محیط زیست

6- شناخت قوانین، استانداردها و برنامه‌های کنترل آلودگی

7-  تولید علم در جهت پیشرفت ایران اسلامی

8- گسترش تحقیقات و اولویت بندی فعالیت‌های پژوهشی در مسائل و مشکلات محیط زیستی و تلاش جهت ارائه راهکارهای مناسب

9- پرورش و تربیت دانش آموختگانی با بالاترین کیفیت علمی و عملی ممکن

 

رسالت:

تربیت دانش آموختگان آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، متخصص، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت جامعه هستند که قادرند شناسایی، پیشگیری و کنترل آلاینده های محیطی را از طریق برنامه ریزی، طراحی، بهره برداری، مدیریت و آموزش در سطح مطلوبی انجام دهند.

 

چشم انداز:

ما برآنیم تا با ارائه خدمات آموزشی روزآمد به نسل جوان کشور از طریق بکارگیری دانش فن آوری جدید، نیروهای توانمندی را در زمینه برنامه ریزی، طراحی، راهبری، مدیریت و اجرای طرحهای بهداشت محیطی تربیت نماییم.