برگزاری کارگاه آشنایی با فرایند ارجاع دانشجویان آسیب پذیر به اداره مشاوره

برگزاری کارگاه آشنایی با فرایند ارجاع دانشجویان آسیب پذیر به اداره مشاوره

درتاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷ ، کارگاه  آشنایی اساتید هیات علمی دانشکده بهداشت اوز با هسته پیشرفت تحصیلی دانشجویی توسط  دکتر محمدرفیع بذرافشان ،رئیس مرکز مشاوره دانشکده علوم پزشکی لارستان ،در سالن کنفرانس رازی  دانشکده بهداشت اوز برگزار شد .

در این کارگاه به منظور آشنایی  اعضا  با شرح وظایف اساتید مشاور و لزوم توجه ویژه به دانشجویان  و نیز فرایند ارجاع دانشجویان مشکل دار به  مرکز مشاوره دانشکده علوم پزشکی لارستان  توضیحاتی ارائه  شد.که در این مورد اساتید هیات علمی حاضر در جلسه به بحث و بررسی این موضوع پرداختند.

در ادامه خانم نصیری، کارشناس اداره مشاوره در مورد تست GHQ-28 و نتایج به دست امده از این تست در دانشجویان جدیدالورود توضیحاتی را ارائه نمودند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم