کنفرانس علمی اعتباربخشی ویژه اساتید هیئت علمی برگزار شد.

کنفرانس علمی با موضوع اعتبار بخشی به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده و با همکاری انجمن علمی دانشکده های پرستاری و بهداشت و با سخنرانی خانم دکتر کشتکاران برگزار شد. شایان ذکر است در این وب کنفرانس دو ساعته، جمعی از اساتید هیئت علمی دانشکده با مباحث اعتباربخشی، انواع آن و فرآیند اعتباربخشی آشنا شدند.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.