پژوهشگران برتر دانشکده بهداشت اوز

پژوهشگران برتر دانشکده بهداشت اوز

در دی ماه ۹۷ اسامی پژوهشگران برتر  در سه سطح هیات علمی ، دانشجویان  و سایر پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  لارستان اعلام گردید ، که از دانشکده بهداشت اوز  در سطح هیات علمی مهندس محمد رضا شوشتریان ، مهندس بهرام کوه نورد و در سطح دانشجویی صدیقه عبدالهی ،نگار تمدنی جهرمی،فاطمه حسینی کبری حسین پور جز برگزیدگان بودند ، که طی مراسمی درتالار شهید مسعود امامی فرمانداری ویژه لارستان از آنها تقدیر بعمل آمد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم