قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی ۹۹

دانشجویانی که پرونده ی آموزشی آنها کامل نمی باشد و از دانشکده محل تحصیل به آنها اطلاع رسانی گردیده ، حداکثر تا تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۹ مهلت دارند مدارک خود را از طریق پست به آدرس: فارس – لارستان بزرگراه دکتر دادمان- بالاتر از بیمارستان امام رضا(ع) دانشکده پرستاری حضرت زینب (س) لار- کد پستی : ۷۴۳۱۸۹۵۶۳۹  – واحد امور آموزشی دانشکده علوم پزشکی ارسال نمایند.

رشته مهندسی بهداشت حرفه ای ورودی ۹۹

رشته بهداشت عمومی ورودی ۹۹

رشته مهندسی بهداشت محیط ورودی ۹۹

رشته علوم تغذیه ورودی ۹۹

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم