دیدار اعضای شورای شهر و مسئولین از دانشکده بهداشت اوز

امروز شنبه ۱۵/۹/۹۷ رییس شورای شهر اوز به اتفاق معاون سیاسی- امنیتی بخشداری، رییس هیا ت امنای دانشکده ، مدیر مسئول نشریه پیام اوز، ریاست اداره تربیت بدنی نشستی با رییس جدید دانشکده و تنی چند از اعضای علمی داشتند.در این نشست رییس شورا ضمن اعلام ادامه همکاری های قبلی با دانشکده بر تعامل هر چه بیشتر دانشکده با خیرین و سایر ادارات شهر تاکید کردند. دیگر اعضای جلسه نیز ضمن اعلام همکاری همه جانبه با دانشکده دغدغه های خود در مورد تثبیت رشته ها را بیان داشتند. ریاست دانشکده ضمن تشکر از مسئولین نیازهای دانشکده شامل فاز دوم، سالن اجتماعات و استادسرا و سالن غذا خوری را اعلام داشتند که آقای محمودی قبول ساخت یک استاد سرا را با زیربنای۴۰۰ مترمربع را در اسرع وقت دادند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم