بازدید از کتابخانه دانشکده بهداشت اوز

در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۹۸  دکتر مقداد عبداله پور سرپرست مدیریت تحقیقات فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان،  دکتر سمانه پور حسینی کارشناس پژوهش، دکتر محمدرفیع بذرافشان سرپرست ماونت پژوهشی دانشکده پرستاری لارستان،  زیور  عبداله پور مدیر کتابخانه های  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، به همراه جمعی از کارشناسان از کتابخانه دانشکده بهداشت اوز بازدید نموده و عملکرد کتابخانه را مورد ارزیابی قرار گرافته شد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.