تصویب هشت رشته و مقطع جدید در دانشکده های زیرمجموعه علوم پزشکی لارستان

به گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت اوز  هشت رشته و مقطع جدید در دانشکده های زیرمجموعه علوم پزشکی لارستان مصوب شد.

مقطع و رشته های جدید شامل 

دانشکده بهداشت اوز:

  صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی )

دانشکده خنج :

فزیوتراپی

دانشکده لارستان :

مامایی

هوشبری پیوسته

فوریت های پزشکی 

تکنولوژی پرتوشناسی پزشکی

کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی میباشد.

شایان ذکر است:  دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم و صنایع غذایی – گرایش کنترل کیفی  مجموعه ای از علوم از قبیل ارزیابی کیفیت میکروبی، شیمیایی و فیزیکی غذا و مدیریت ایمنی  غذا و بویژه کیفیت بهداشتی و مدیریت بهداشت از مزرعه تا مصرف کننده را در بر می گیرد. این رشته (با گرایش کنترل کیفی) زیرمجموعه علوم پزشکی قرار می گیرد و در دانشگاههای علوم پزشکی کشور تدریس می شود. 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.